तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको व्यवसायलाई विभिन्न कानूनहरुले प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्ता केहि कानून तथा सरकारद्वारा बार्षिक बजेटमा उद्यमका लागि तोकेका कार्यक्रमहरु सम्बन्धि प्रकाश पार्न तयार पारिएको संछिप्त विवरण सहितको सूची यस पेजमा पाउन सक्नुहुनेछ ।