औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२० (२०७६) का हाइलाईटहरु

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१६ (२०७३) (” पहिलेको ऐन “) लाई खारेज गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२० (२०७६) (” ऐन “) ल्याइएको छ । उक्त ऐन फेब्रुअरी ११, २०२० (२०७६/१०/२८) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ। यो ऐन मुख्य गरेर उद्योगको दर्ता, स्थापना र सञ्चालन गर्नु अघि र पछिको अनुपालनको […]

Abstract:

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१६ (२०७३) (” पहिलेको ऐन “) लाई खारेज गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२० (२०७६) (” ऐन “) ल्याइएको छ । उक्त ऐन फेब्रुअरी ११, २०२० (२०७६/१०/२८) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।

यो ऐन मुख्य गरेर उद्योगको दर्ता, स्थापना र सञ्चालन गर्नु अघि र पछिको अनुपालनको लागि एक प्रमुख कानून हो। यस ऐन अन्तर्गत उद्योग स्थापना नगरी कुनै पनि व्यक्ति (प्राकृतिक वा कानुनी)लाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति छैन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (“OCR”) मा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीले यस ऐनअन्तर्गत उद्योग दर्ता नगरी व्यापार कारोबार सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

यस ऐनका केही प्रमुख प्रावधानहरू तल दिइएको छ :

1. उद्योगको दर्ता

2. उद्योगको वर्गीकरण

3. नियामक निकायहरु/कार्यान्वयन एजेन्सीहरू

4. अनुमोदन र अनुपालनको आवश्यकता

5. वातावरण सम्बन्धी अनुपालन

6. उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र सुविधा

7. भूमि सम्बन्धी हद व्यवस्था

8. कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

9. निर्माण सम्झौता

10. सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था