व्यापार नवीनता के हो?

यस लेखका अनुसार, व्यवसायीहरूले प्राय आफ्ना सेवाहरू वा उत्पादनहरू सुधार गर्न र नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्छन्। नवीनता भनेको व्यवसायमा सुधार ल्याउने एउटा तरिका हो, र यसले उनीहरूलाई नयाँ ग्राहकहरू आकर्षित गर्न र हालका ग्राहकहरू बीचको वफादारीलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत गर्न सक्छ।   यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ : व्यापारीक […]

Abstract:

यस लेखका अनुसार, व्यवसायीहरूले प्राय आफ्ना सेवाहरू वा उत्पादनहरू सुधार गर्न र नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्छन्। नवीनता भनेको व्यवसायमा सुधार ल्याउने एउटा तरिका हो, र यसले उनीहरूलाई नयाँ ग्राहकहरू आकर्षित गर्न र हालका ग्राहकहरू बीचको वफादारीलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

 

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ :

 • व्यापारीक नवीनता के हो ?
 • व्यापारमा नवीनता किन महत्त्वपूर्ण छ
 • व्यापार नवीनताका प्रकारहरु
  • व्यापार मोडेलमा नवीनता
  • उत्पादन र प्रदर्शन नवीनता
  • प्रक्रियामा नवीनता
  • प्रक्रियाहरुमा नवीनता
  • मार्केटिङ वा बिक्रीमा नवीनता
  • प्रविधिक नवीनता
 • व्यापारिक नवीनताका उदाहरणहरु