मार्केटिङ सञ्चार के हो : आधारहरु

यस लेख अनुसार, मार्केटिङ सञ्चारका उद्देश्यहरु निम्न रहेका छन् : लक्षित ग्राहकहरुलाइ मुख्य सन्देश र विचार सञ्चार गर्नु नेतृत्वदायी उत्पादनको परिचय दिनु ब्रान्ड रुपान्तरण सुरु गर्नु ब्रान्डलाई बजार भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनु आफ्नो उत्पादन र ब्रान्डको जनचेतनामा सुधार खरिद निर्णयलाई प्रभाव पार्नु ग्राहकहरूलाई उत्पादन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्नु ब्रान्डको सकारात्मक छवि स्थापना गर्नु ब्रान्डको […]

Abstract:

यस लेख अनुसार, मार्केटिङ सञ्चारका उद्देश्यहरु निम्न रहेका छन् :

 • लक्षित ग्राहकहरुलाइ मुख्य सन्देश र विचार सञ्चार गर्नु
 • नेतृत्वदायी उत्पादनको परिचय दिनु
 • ब्रान्ड रुपान्तरण सुरु गर्नु
 • ब्रान्डलाई बजार भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनु
 • आफ्नो उत्पादन र ब्रान्डको जनचेतनामा सुधार
 • खरिद निर्णयलाई प्रभाव पार्नु
 • ग्राहकहरूलाई उत्पादन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्नु
 • ब्रान्डको सकारात्मक छवि स्थापना गर्नु
 • ब्रान्डको पहिचान, विश्वास र पारदर्शिता प्राप्त गर्नु।

 

विभिन्न प्रकारका मार्केटिङ सञ्चारहरु निम्नानुसार छन् :

 • डिजिटल मार्केटिङ
 • जनसम्पर्क
 • विज्ञापन
 • सामाजिक सञ्जाल
 • ग्राहक सिफारिसहरू
 • प्रत्यक्ष मार्केटिङ
 • बिक्री प्रवर्द्धन

 

एक प्रभावकारी मार्केटिङ सञ्चारको रणनीति यी चरणहरू पछ्याएर सिर्जना गर्न सकिन्छ :

 1. तपाईँका लक्षित दर्शकहरू पहिचान गर्नुहोस्
 2. तपाईँको नवीन मूल्य प्रस्तावलाई परिभाषित गर्नुहोस्
 3. ग्राहकको समस्याको समाधान ल्याउनुहोस्
 4. आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्न च्यानलहरू चयन गर्नुहोस्
 5. अन्तिम परिणाम मापन गर्नुहोस्