कुनै पनि उद्यमको सञ्चालनले — उत्पादन व्यवस्थापन, दिनहुको प्रशासन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापनदेखि ग्राहक सेवा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने — जटिल कडीहरूलाई जोड्ने कार्य गर्दछ । तपाइँका उत्पादनहरू र सेवाहरू कुशलतापूर्वक उत्पादन गरिएको र निर्बाध रूपमा डेलिभर गरिएको सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने, सञ्चालन (परिचालन व्यवस्थापन) राम्रोसँग बुझ्नुहोस्।