नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु अघि जान्नै पर्ने कुराहरु

नेपालमा व्यवसाय दर्ता गर्ने काम सोचे जस्तो सजिलो काम होइन। व्यापार सुरु गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने र जान्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। यहाँ साझा गरिएको लेख नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु अघि जान्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा केन्द्रित रहेको छ। यसमा प्रचलित ऐन, कानून, निती तथा नियमका साथै सम्बन्धित दर्ता निकाय समेत समावेश छ। व्यवसायको प्रकृति निर्धारण […]

Abstract:

नेपालमा व्यवसाय दर्ता गर्ने काम सोचे जस्तो सजिलो काम होइन। व्यापार सुरु गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने र जान्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। यहाँ साझा गरिएको लेख नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु अघि जान्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा केन्द्रित रहेको छ। यसमा प्रचलित ऐन, कानून, निती तथा नियमका साथै सम्बन्धित दर्ता निकाय समेत समावेश छ।

 • व्यवसायको प्रकृति निर्धारण
  • वाणिज्य
  • उद्योग
 • उपयुक्त व्यापार मोडेलको चयन
  • निजी/एकल स्वामित्व फर्महरू
  • साझेदारी फर्महरू
  • कम्पनीहरु
   • प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु
   • सार्वजनिक/पब्लिक कम्पनीहरू
  • स्थानीय व्यवसायहरू
 • व्यवसाय दर्ता
 • कर दर्ता