व्यापार विस्तार : अर्थ, महत्व, प्रकार, फाइदा, बेफाइदा

व्यवसाय विस्तार भनेको कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको आकार बढाउने प्रयास हो। यसले सञ्चालनको परिमाण बढाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। जसले गर्दा कम्पनीले धेरै भन्दा धेरै आम्दानी लिन सक्छ। यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ : व्यापार विस्तारको महत्व व्यापार वृद्धि मापन व्यापार विस्तारका प्रकारहरु आन्तरिक विस्तार बाह्य विस्तार व्यापार विस्तार रणनीतिको फाइदा र बेफाइदा आन्तरिक विस्तारका […]

Abstract:

व्यवसाय विस्तार भनेको कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको आकार बढाउने प्रयास हो। यसले सञ्चालनको परिमाण बढाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। जसले गर्दा कम्पनीले धेरै भन्दा धेरै आम्दानी लिन सक्छ।

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ :

 • व्यापार विस्तारको महत्व
 • व्यापार वृद्धि मापन
 • व्यापार विस्तारका प्रकारहरु
  • आन्तरिक विस्तार
  • बाह्य विस्तार
 • व्यापार विस्तार रणनीतिको फाइदा र बेफाइदा
  • आन्तरिक विस्तारका फाइदा र बेफाइदा
  • बाह्य विस्तारका फाइदा र बेफाइदा
 • व्यापार विस्तारको जोखिम