व्यवसायमा नवीनताको महत्त्व

नवीनताले एक अवधारणाको रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नयाँ ब्रान्डको उत्पादन, प्रक्रिया र विचार वा विद्यमान उत्पादनहरू, प्रक्रियाहरू, र विचारहरूलाई नयाँ तरिकामा पुग्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ : व्यवसाय सफलताको लागि नवीनता वा नवप्रवर्तन किन महत्त्वपूर्ण छ ? नवीनताले कम्पनीहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । नवीनताले संगठनहरूलाई सान्दर्भिक राख्नमा मद्धत […]

Abstract:

नवीनताले एक अवधारणाको रूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नयाँ ब्रान्डको उत्पादन, प्रक्रिया र विचार वा विद्यमान उत्पादनहरू, प्रक्रियाहरू, र विचारहरूलाई नयाँ तरिकामा पुग्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ।

यो मुख्य गरेर निम्न विषयहरूमा केन्द्रित छ :

  • व्यवसाय सफलताको लागि नवीनता वा नवप्रवर्तन किन महत्त्वपूर्ण छ ?
    • नवीनताले कम्पनीहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ ।
    • नवीनताले संगठनहरूलाई सान्दर्भिक राख्नमा मद्धत गर्छ ।
    • नवीनताले संगठनहरूलाई आफूलाई फरक पार्न मद्दत गर्छ ।
  • कसरी नवीनता अँगाल्ने ?