वित्त र वित्तीय सेवाका प्रकारहरु

वित्तमा बैंकिङ, लिभरेज वा ऋण, क्रेडिट, पूँजी बजार, पैसा, लगानी, र वित्तीय प्रणालीहरूको निर्माण र निरीक्षण समावेश भएका हुन्छन् । आधारभूत वित्तीय अवधारणाहरू सूक्ष्म आर्थिक र बृहत आर्थिक सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छन्। वित्त क्षेत्रले तीन मुख्य उपश्रेणीहरू समावेश गर्दछ : व्यक्तिगत वित्त कर्पोरेट वित्त सार्वजनिक /सरकारी वित्त उपभोक्ता र व्यवसायहरूले वित्तीय वस्तुहरू प्राप्त गर्न र वित्तीय […]

Abstract:
 • वित्तमा बैंकिङ, लिभरेज वा ऋण, क्रेडिट, पूँजी बजार, पैसा, लगानी, र वित्तीय प्रणालीहरूको निर्माण र निरीक्षण समावेश भएका हुन्छन् ।
 • आधारभूत वित्तीय अवधारणाहरू सूक्ष्म आर्थिक र बृहत आर्थिक सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छन्।
 • वित्त क्षेत्रले तीन मुख्य उपश्रेणीहरू समावेश गर्दछ :
  • व्यक्तिगत वित्त
  • कर्पोरेट वित्त
  • सार्वजनिक /सरकारी वित्त
 • उपभोक्ता र व्यवसायहरूले वित्तीय वस्तुहरू प्राप्त गर्न र वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न वित्तीय सेवाहरू प्रयोग गर्छन्।
 • वित्तीय सेवा क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो।