बौद्धिक सम्पत्ति (IP) — परिचय

बौद्धिक सम्पत्ति (IP) ले दिमागको सिर्जनालाई बुझाउँछ, जस्तै आविष्कारहरू, साहित्यिक र कलात्मक कार्यहरू, डिजाइनहरू, प्रतीकहरू, वाणिज्यमा प्रयोग गरिएका नाम र छविहरू। बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनद्धारा सुरक्षित गरिएको छ, उदाहरणका लागि, पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कहरू, जसले मानिसहरूलाई उनीहरूले आविष्कार वा सिर्जना गरेको कुराबाट मान्यता वा आर्थिक लाभ लिन सक्षम बनाउँछन्।   बौद्धिक सम्पत्तिका फाईदाहरु प्रविधि र […]

बौद्धिक सम्पत्ति (IP) ले दिमागको सिर्जनालाई बुझाउँछ, जस्तै आविष्कारहरू, साहित्यिक र कलात्मक कार्यहरू, डिजाइनहरू, प्रतीकहरू, वाणिज्यमा प्रयोग गरिएका नाम र छविहरू। बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनद्धारा सुरक्षित गरिएको छ, उदाहरणका लागि, पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कहरू, जसले मानिसहरूलाई उनीहरूले आविष्कार वा सिर्जना गरेको कुराबाट मान्यता वा आर्थिक लाभ लिन सक्षम बनाउँछन्।

 

बौद्धिक सम्पत्तिका फाईदाहरु

 1. प्रविधि र संस्कृतिको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कार्यहरुको सिर्जना र आविष्कार ।
 2. बौद्धिक सम्पत्तिहरू (पेटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू, प्रतिलिपि अधिकार, डिजाइन) आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सिर्जना गर्ने साधारण मूर्त सम्पत्तिहरू जस्तै व्यापार गर्न सकिन्छ।
 3. बहुमूल्य बौद्धिक सम्पत्तिलाई कर्जा सुरक्षित गर्न वा लगानीकर्ता / पूँजीलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 4. नयाँ सिर्जनाहरूको कानुनी संरक्षणले थप नवीनताका लागि थप स्रोतहरूको प्रतिबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्दछ।
 5. विशेष अधिकारहरूले तपाइँको वस्तु वा सेवाहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्दछ।
 6. संरक्षणले प्रतिस्पर्धीहरू बीचको द्वन्द्वको सम्भावना कम गर्छ।
 7. आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ, रोजगारी र उद्योगहरू सिर्जना गर्दछ, र गुणस्तर बढाउँछ।

 

बौद्धिक सम्पत्तिका रूपहरु

 • प्रतिलिपि अधिकार
  प्रतिलिपि अधिकार प्रवर्तकलाई निश्चित वर्षको लागि, छाप्न, प्रकाशित गर्न, प्रदर्शन गर्न, चलचित्र वा साहित्यिक, कलात्मक, वा संगीत सामग्री रेकर्ड गर्न दिइएको एक विशेष कानुनी अधिकार हो।
 • पेटेन्ट
  आविष्कारको उत्पादन वा प्रक्रियाको लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिएको एक विशेष अधिकार ।
 • ट्रेडमार्क
  कानूनी रूपमा दर्ता वा स्थापना भएका प्रतीक, शब्द, वा शब्दहरू जसले कम्पनी वा यसको उत्पादनको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
 • डिजाइन
  कुनै तरिका वा आकारमा बनाइएको वस्तुको आकार वा रूप

 

प्रचलित कानुन

 • प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
 • पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

नियामक निकाय

 • नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग (DOI) नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने मुख्य निकाय हो।
 • प्रतिलिपि अधिकार दर्ता गरिरहन आवश्यक छैन तर, श्रस्टाले चाहेमा, यो सरकारी निकायबाट गर्न सकिन्छ। आर्थिक अधिकारमा पहिलो दावी श्रस्टाको रहनेछ ।

बौद्धिक सम्पत्ति दर्ताको प्रक्रिया

Step 1: Submission of an application for registration to the Department of Industry.

Step 2: Preliminary examination of the application by the Department of Industry.

Step 3: Publication in the Industrial Property Bulletin (IP Bulletin)

Step 4: Registration of the Intellectual Property.

Step 5: Certification of Intellectual Property.

बौद्धिक सम्पत्ति दर्ताको लागि लागु हुने शुल्क

क्र.सं. लागूहुने शुल्क (ने.रु) पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क
1. दर्ता 2,000 1,000 1,000
2. आवेदन संशोधन 500 500 500
3. दर्ता 10,000 7,000 5,000
4. नाम स्थानान्तरण 5,000 3,000 2,000
5. अभिलेख संशोधन 2,000 1,000 1,000
6. दर्ता बारे जानकारी 750 750 500
7. गुनासो 1,000 1,000 1,000
8. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1,000 1,000 2,000
नवीकरण शुल्क
9. पहिलो पटक नवीकरण, वार्षिक शुल्क 5,000 1,000
10. दोस्रो पटक नवीकरण, वार्षिक शुल्क 7,500 2,000
11. ट्रेडमार्क वार्षिक नवीकरण शुल्क 500

 

Source: Patent, Design and Trademark Act, 2022.