प्रमाणीकरण — परिचय

प्रमाणीकरण भनेको आधिकारिक कागजात प्राप्तिको प्रक्रिया हो वा केही भयो वा गरिएको छ भन्ने प्रमाणको रूपमा आधिकारिक कागजात प्रदान गर्ने कार्य हो। यो कुनै व्यक्ति, कम्पनी, उत्पादन, इत्यादिलाई आधिकारिक वा कानूनी स्वीकृति दिने प्रक्रिया हो जुन एक विशेष मापदण्डमा आधारित हुन्छ। तपाईंको उत्पादन वा सेवाले तपाईंका ग्राहकहरूको अपेक्षा पूरा गरेको देखाएर प्रमाणीकरण विश्वसनीयता थप्नमा उपयोगी […]

प्रमाणीकरण भनेको आधिकारिक कागजात प्राप्तिको प्रक्रिया हो वा केही भयो वा गरिएको छ भन्ने प्रमाणको रूपमा आधिकारिक कागजात प्रदान गर्ने कार्य हो। यो कुनै व्यक्ति, कम्पनी, उत्पादन, इत्यादिलाई आधिकारिक वा कानूनी स्वीकृति दिने प्रक्रिया हो जुन एक विशेष मापदण्डमा आधारित हुन्छ। तपाईंको उत्पादन वा सेवाले तपाईंका ग्राहकहरूको अपेक्षा पूरा गरेको देखाएर प्रमाणीकरण विश्वसनीयता थप्नमा उपयोगी उपकरण हुन सक्छ । केही उद्योगहरूको लागि प्रमाणीकरण एक कानूनी वा अनुबन्धात्मक आवश्यकता हो।

 

प्रमाणीकरणका प्रकारहरू

 • ISO (मानकीकरणको लागी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन)
 • QMS (गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली)
 • ISMS (सूचना सुरक्षा प्रणाली)
 • PCI-DSS (भुक्तानी कार्ड उद्योग- तथ्यांक सुरक्षा मानक)
 • OHSAS (व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन)

 

मानकीकरणको लागी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (ISO – International Organization for Standardization) प्रमाणीकरण

आइएसओ (ISO) प्रमाणीकरण भन्नाले कुनै संस्थाले आफ्नो व्यापार प्रक्रियाको विकास, मर्मत र निरन्तर सुधार गरेको भन्ने बुझिन्छ । यो उपयुक्त गुणस्तर मापदण्डहरूमा व्यापारको कार्यसम्पादन मापन र तुलना गरेर सम्पन्न हुन्छ। यी ISO गुणस्तर मापदण्डहरू ग्राहकको अपेक्षाहरू पूरा गर्न र ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नमा केन्द्रित छन्।

आइएसओ (ISO) प्रमाणीकरणले गुणस्तर मापदण्डहरू र यी मापदण्डहरू पूरा गर्न आवश्यक गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीहरू दुवैप्रति प्रतिबद्ध कम्पनीहरूलाई पहिचान गर्दछ। त्यहाँ धेरै ISO मापदण्डहरू छन् जसमा आपूर्तिकर्ताहरू, उत्पादनहरू कागजात नियन्त्रण र तालिमका साथै व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू समावेश समावेश छन्। आईएसओ(ISO) प्रमाणित कम्पनीहरूले गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन र सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन् भनी ग्राहकहरूलाई आश्वासन दिन यी सबै कुराहरु मिलेर आउँदछन्।

 

गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (QMS- Quality Management System)

QMS एक औपचारिक प्रणाली हो जसले गुणस्तर नीति र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न प्रक्रियाहरू, कार्यविधि र जिम्मेवारीहरूको दस्तावेज तयार गर्दछ। QMS प्रमाणीकरणद्धारा तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र मान्यता प्राप्त हुनेछ। QMS ले तपाईंको कम्पनीलाई थप मूल्य पनि दिन्छ। यसले संगठनको आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्दछ, जसले नियमहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्दछ र उत्पादन र सेवाहरूको लागत र स्रोतको कुशल तरिकामा प्रावधान, वृद्धि,विस्तार र नाफाको लागि ठाउँ सिर्जना गर्दछ।

 

सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS- Information Security Management System)

ISMS कम्पनीको सम्वेदनशील जानकारी प्रबन्ध गर्नको लागी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण हो ताकि यो सुरक्षित रहन सक्छ। यसले जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू गरेर मानिस, विविध प्रक्रिया र आईटी प्रणालीहरूलाई समावेश गर्दछ। यस मानकले सबै प्रकारका संस्थाहरू (जस्तै वाणिज्य उद्यमहरू, सरकारी एजेन्सीहरू, गैर नाफामूलक संस्था), सबै आकारका (साना व्यवसायदेखि ठूला बहुराष्ट्रिय व्यवसायहरू सम्म), र सबै उद्योग वा बजारहरू (जस्तै खुद्रा, बैंकिङ, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सरकार) लाई समेट्छ। यो स्पष्ट रूपमा धेरै व्यापक र संक्षिप्त छ। यसले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि साना, मध्यम र ठूला व्यवसायहरूलाई सूचना सम्बन्धी सम्पत्तिहरू सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ।

 

भुक्तानी कार्ड उद्योग- तथ्यांक सुरक्षा मानक (PCI-DSS, Payment Card Industry Data Security Standard)

यो PCI-DSS संगठनहरूको लागि सूचना सुरक्षा मानक हो। यसले प्रमुख योजनाहरूबाट ब्रान्डेड क्रेडिट-कार्डहरू सञ्चालन गर्दछ। PCI-DSS व्यापारी र सेवा उद्योगमा रहेका ग्राहकहरूको लागि उपयुक्त छ। व्यापारीहरूले होलसेल कम्पनीहरू र सेवा प्रदायकहरूले अमूर्त व्यवसायमा संलग्न अधिकांश बैंकहरू समावेश गर्दछन्।

 

व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन (OHSAS- Occupational Health And Safety Management)

OHSAS व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू मध्ये एक हो। यसले जोखिम व्यवस्थापन र कानुनी अनुपालनका सबै पक्षहरू सहित व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ, र यसले कुनै विशेष उत्पादन सुरक्षा मामिलाहरूको सट्टा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दछ।

 

नेपालको सन्दर्भमा

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (NBSM) नेपालको राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर मानक निकाय हो। यो नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको एक विभाग हो। नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७, अन्तर्गत नेपालमा गुणस्तर, मानक, परीक्षण र मेट्रोलोजी (QSTM) गतिविधिहरूको लागि नियामक निकायको रूपमा गठन गरिएको हो।

जनताको हितको लागि कुनै पनि वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न र त्यस्ता वस्तुहरूमा मापदण्ड प्रमाणित गर्ने अंकको प्रयोगको व्यवस्था गर्न यो ऐन उपयुक्त हुन्छ। यस ऐनको दफा ७(ख) अन्तर्गत प्रमाणीकरणको बारेमा उल्लेख छ।

७(ख) कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गर्नेः

 1. (१) कुनै व्यक्तिले कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गराउन चाहेमा त्यसको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
 2. (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निश्चित परिमाणको पदार्थ गुणस्तरयुक्त छ छैन प्रमाणित गरिदिन सक्नेछ ।

 

(८) प्रमाण–चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्ध

यस ऐनले मुख्यतया दुईवटा प्रमाणिकरण चिन्हको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ जुन निम्नानुसार छन् :

 1. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिले प्रमाण–चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।
 2. इजाजतपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि निर्धारित गुणस्तर अनुकूल नरहेका पदार्थको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।

 

प्रमाणीकरण प्रक्रियाको सन्दर्भमा, विभिन्न प्रकारका प्रमाणीकरणहरू सोही अनुसार गरिन्छ र यसलाई नेपालका विभिन्न प्रमाणीकरण कम्पनीहरू मार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ।

Getting ISO certification in Nepal could be the most important aspect for any organization looking for better product and service delivery among their customers as it provides a specific framework for any process to make it much better. Some major benefit of ISO certification are:

 • Increase hospitality culture
 • Increase profit and market potential
 • Help to develop company and product quality.
 • Increase stakeholder trust
 • Help to increase revenue and business from new customers.
 • Enhance internal management.
 • Increase efficiency and productivity.
 • Improve customer retention and acquisition.
 • Get regular outcomes
 • Develop a professional culture and better employee moral