कसरी व्यवसाय सुरु गर्ने: एक चरण-दर-चरण गाइड

यो चरण-दर-चरण गाइड/मार्गदर्शनले नयाँ वा महत्वाकांक्षी व्यवसायहरूलाई कहाँबाट सुरु गर्ने र कसरी सफलता हासिल गर्ने भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यस मार्गदर्शनलाई निम्न चरणहरूमा विभाजन गरिएको छ : व्यवसाय सम्बन्धि आफ्नो विचारलाई परिष्कृत गर्नुहोस् । तपाईंको व्यावसायिक योजना निर्माण गर्नुहोस् । आफ्नो आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुहोस् तपाईंको कानूनी व्यापार संरचना निर्धारण गर्नुहोस् सरकारी निकाय र IRS […]

Abstract:

यो चरण-दर-चरण गाइड/मार्गदर्शनले नयाँ वा महत्वाकांक्षी व्यवसायहरूलाई कहाँबाट सुरु गर्ने र कसरी सफलता हासिल गर्ने भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यस मार्गदर्शनलाई निम्न चरणहरूमा विभाजन गरिएको छ :

  1. व्यवसाय सम्बन्धि आफ्नो विचारलाई परिष्कृत गर्नुहोस् ।
  2. तपाईंको व्यावसायिक योजना निर्माण गर्नुहोस् ।
  3. आफ्नो आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुहोस्
  4. तपाईंको कानूनी व्यापार संरचना निर्धारण गर्नुहोस्
  5. सरकारी निकाय र IRS मा दर्ता गर्नुहोस्
  6. बीमा नीति खरिद गर्नुहोस्
  7. आफ्नो टिम/टोली निर्माण गर्नुहोस्
  8. तपाईंको विक्रेताहरू छान्नुहोस् ।
  9. ब्रान्डिङ र विज्ञापन गर्नुहोस् ।
  10. आफ्नो व्यापार बढाउनुहोस् ।